بگویند برای اینکه تشویق کنند که آنها را هم بکشند. در هر صورت نه، این روی کار خودش افتاده است، رو غلتکش افتاده است و به دنیا معرفی شده است. دنیا هم حساب رویش باز کرده است، الآن دنیا روی ایران یک حساب خاصی، اصلاً حساب فحش باز کردن خودش مسئله است، چرا به جاهای دیگر فحش نمی‌دهند اینقدر همین فقط ایران است که چیز می‌کند ایران است که ترور می‌کند. یک جاهای دیگر نیستند، هی در رأس همه ایران است هرجا هرچه واقع می‌شود ایران کرده، این برای این است که الآن وحشت افتاده‌اند که مبادا اینی که می‌گویند اینها که ما اسلام را می‌خواهیم، واقع بشود. مبادا در کشورهای دیگر هم برود این اسلام اینها می‌ترسند از این اسلام این اسلامی که قلدرها را از بین می‌برد، عرض می‌کنم فاسدها را از بین می‌برد. عیاشی‌ها را می‌خواهد از بین ببرد.
شراب خوری‌ها را می‌خواهد از بین ببرد. خوب اینها ازش می‌ترسند یا بسیاری از اینها آن سرانشان اینکاره هستند، خوب می‌خواهند این اسلام نرود جای دیگر این در ایران ولو هست در خودش خفه بشود. همینجا باشد ما هم ان شاء الله دنبال این هستیم، ما که نمی‌خواهیم لشکرکشی کنیم به جایی، همه عالم می‌دانند. و لو اینکه نمی‌گویند که صدام به ما تعدی کرده، می‌گویند که نه، ایران، خوب حالا می‌خواهد صلح کند چه بکند - چطور صلح کند، کی می‌خواهد صلح کند کسی که الآن رفته با کردها می‌خواهد بسازد که به ایران چه بکند. در صورتی که دروغ می‌گوید به کردها، این با کردها ساختن، نمی‌سازد می‌خواهد الآن کلاه سر کردها بگذارد، کردها را وارد کند در یک عملی که پدرشان را ما درآوریم، بعد هم خودش پدرشان را درآورد. این می‌خواهد یک همچو کاری بکند، و کردها باید متوجه باشند که اینطور نیست که صدام با کردها چیز شده است و می‌خواهد همه‌اش چه باشد و فلان. و می‌رود با فقرا می‌نشیند، پریشب رادیو بغداد می‌گفت که ببینید این رهبر عزیز ما که در دنیا اینقدر چطور است، الآن می‌رود می‌نشیند توی این چیزهای دهات با این فقرا می‌نشیند ناهار می‌خورد، با هم صحبت می‌کنند هیچ کس هم نگهدار او نیست، نگهبان هم اصلاً ندارد. خوب اینها حرف هست که می‌زنند ما می‌دانیم خودشان هم می‌دانند ...
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>