صدور انقلاب با سخن و عمل
و دنیا هم کم کم توجه به این پیدا کرده‌اند، این فقرای دنیا یعنی مظلومین دنیا [توجه‌] پیدا کرده‌اند که این کاری که ایران کرده یک راهی باز می‌شود برای اینکه همه جا [بیدار] بشود. ما می‌خواهیم اینطوری انقلابمان را صادر کنیم نه جنگی با کسی داریم، نه می‌خواهیم لشکرکشی کنیم، ما می‌خواهیم با صحبت و با کار خوب که در اینجا انجام می‌دهیم، به دنیا بفهمانیم که اسلام وضعش اینجوری است. و اسلام برای همه مظلومها خوب است. این صدور پیدا می‌کند به همه، الآن خیلی جاها اینها که اظهار ندامت می‌کنند و می‌خواهند حدود شرعیه را جاری کنند و اینها ... واقعاً می‌خواهد اسلام جاری بشود؟ اینطوری است این، این نمی‌فهمد خودش هم، دنیا می‌شناسد این را، این می‌خواهد اسلام جاری بشود؟ یا خیر می‌خواهد کلاه سر مردم بگذارد، که خیر ما هم مثل آنها هستیم می‌خواهد این اسلام نباشد یک اسلامی خودشان درست کنند هرطور که دلشان می‌خواهد درست کنند آن طوری که امریکاپسند است. باشد از این جهت ما باید خیلی توجه به این داشته باشیم که همه چیزمان واقعاً اسلامی باشد، و اتّکالمان هم واقعاً به خدا باشد. یعنی قلبهایمان! اینطور کنیم که به خدا متصل بشود و اگر اینطور شد دیگر باکی نداریم. بالاخره مردن هست یک وقت هم اگر فرض کنید که همه ریختند سرمان کشتند ... چیزی نمی‌شود، مهم نیست حالا. ان شاء الله خداوند همه را تأیید کند.
همه موفق باشند. و ان شاء الله که همه‌مان موفق باشیم که به این قشر ضعیف بیچاره‌ای که درزیر لگد این قلدرها پایمال شدند در طول تاریخ به اینها یک خدمتی بشود. بلکه اینها به نوایی برسند ان شاء الله. و خداوند ان شاء الله حفظ کند شما را و سلامت باشید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>