بیانات
زمان: صبح 8 بهمن 1362 / 24 ربیع الثانی 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: تقدیر از خدمات آقای موسوی تبریزی
حضار: صانعی، یوسف (دادستان کل کشور)، موسوی تبریزی، سیدحسین (دادستان کل انقلاب)
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای موسوی تبریزی خدمات بسیار زیادی به انقلاب و جمهوری اسلامی نمودند
چه خدمات ایشان در آذربایجان و چه در تهران در مقابله با منافقین و سایر ضد انقلابیون که مورد تشکر و قدردانی است. حال که بر طبق قانون اساسی باید یک دادستان داشته باشیم. امیدواریم ایشان در نقطه دیگری به این جمهوری خدمت کنند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>