بیانات
زمان: صبح 8 بهمن 1362 / 24 ربیع الثانی 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: تقدیر از خدمات آقای موسوی تبریزی
حضار: صانعی، یوسف (دادستان کل کشور)، موسوی تبریزی، سیدحسین (دادستان کل انقلاب)
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای موسوی تبریزی خدمات بسیار زیادی به انقلاب و جمهوری اسلامی نمودند
چه خدمات ایشان در آذربایجان و چه در تهران در مقابله با منافقین و سایر ضد انقلابیون که مورد تشکر و قدردانی است. حال که بر طبق قانون اساسی باید یک دادستان داشته باشیم. امیدواریم ایشان در نقطه دیگری به این جمهوری خدمت کنند.