سخنرانی
زمان: صبح 11 بهمن 1362 / 27 ربیع الثانی 1404
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: گستردگی آزمایش و امتحان الهی
حضار: اعضای شوراهای محلی اسلامی توزیع کالا درتهران، کارکنان مرکز تحقیقات مخابرات
بسم الله الرحمن الرحیم
مبتلا بودن همه به امتحانات الهی
باید تشکر کنم از آقایانی که امروز تشریف دارند، و دعا کنم به توفیق آنها برای خدمت به بندگان خدا. و من امیدوارم که خداوند به همه شماها و سایر برادران شما توفیق خدمت به این کشوری که در طول تاریخ محروم بوده است، خداوند توفیق به شما بدهد که هرکس در هر محلی هست خدمت بکند.
باید عرض کنم که ما و شما و همه اهل دنیا همه برادران ایرانی ما در معرض امتحان هستیم. یعنی مکلفی نیست در عالم که تحت آزمایش خدا و امتحان او نباشد. ما امروز درباره خودمان و مسئولین کشور خودمان و ملت محترم خودمان عرض می‌کنیم، هر کس در هر مقامی که هست و هر مسئولیتی که دارد همان مقام و همان مسئولیت امتحان اوست. امتحان مثلا رئیس محترم جمهور، همان ریاست جمهورش است که آیا در این مقامی که هست چه می‌کند، افکار او چیست، اخلاق او در این زمینه چیست و اعمال او چیست و حتی خطرات قلب چیست، چیزهایی که در قلبش عبور می‌کند و می‌گذرد اینها چیست و همین‌طور تمام مسئولین، مجلسیها، آنهایی که در مجلس هستند، آنها هم همان کرسی مجلس محل امتحان آنهاست که اینها در این کرسی که نشسته‌اند افکارشان چی هست و اقوالشان چی هست و آرائشان چی هست، و آیا این کرسی، کرسی اسلامی است و برای اسلام است یا اینکه این‌طور نیست. در همان جا محل آزمایش است. و همین‌طور دولت محل آزمایش‌اش در همان وزارتخانه‌ای است که هست، در همان جایی که نخست وزیر هست و اهل ادارات در همان ادارات خودشان مرکز امتحان آنهاست. و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>