کنید و حفظش به این است که این کشوری را که به شما داده به آن خدمت کنید.
لزوم اتکا به خود و قطع امید از بیگانگان
امروز کشور ما احتیاج به خیلی مسائل دارد و دیگران مسائل شما را ابداً حل نمی‌کنند، بلکه برخلافش می‌کنند. مسائل خودتان را خودتان باید حل بکنید. این نعمتی که برای شما پیش آمده است، نعمت آزادی که پیش آمده است، نعمتی که نمی‌تواند یک قدرتی الآن به شما بگوید که بالای چشمت ابرو، این را حفظش کنید. این یک نعمت الهی است، دیگران ندارند این را. دیگران یا تحت سلطه شرق‌اند یا تحت سلطه غرب‌اند. شما این‌طور نیست برایتان الآن. این را باید حفظش بکنید، حفظش به دست خود شما باید بشود. یک کشوری که انقلاب کرده است و تازه متولد شده است، انقلاب وضعش این است که به هم خوردگی باشد. انقلاب وضعش این است که کمبود داشته باشد، انقلاب وضعش این است که مثلاً قحطی باشد. انقلابات دنیا این‌جور نبودند که مثل ایران باشند که به مجردی که انقلاب کردند درها را باز کردند هر که بیاید هر که برود. به مجردی که انقلاب کردند رفتند دنبال اینکه یک دولتی تشکیل بدهند ومجلسی و چه و چه و چه، به فوریت، کجا می‌توانستند این کارها را بکنند؟ اینها روی عنایات خداست که به شما عنایت کرده است. یک کشوری که الآن مبتلای به جنگ است آن هم نه جنگ با یک دولت پوسیده‌ای مثل صدام، جنگ با همه، همه قدرتها دنبال این‌اند که او را دستش را بگیرند و نجات بدهند و نمی‌توانند هم. یک همچو جنگی، الآن شما جنگ با دنیا دارید. همه تبلیغات بر ضد شما هست، همه سلاح‌ها را به او می‌دهند، همه پولها را به او می‌دهند و او را تجهیز می‌کنند و شما خودتانید. خودتان هستید و اتکال به خدا. این خداست که شما را حفظ کرده است، و شمایید که الآن مسئولیتتان زیاد است.
تحمل زحمات در حفظ انقلاب و ارزشهای انسانی
اینکه می‌گویم ایران از همه جا بیشتر مسئولیت دارد برای همین است که ایران از همه جا بیشتر مورد عنایت خدا واقع شده است. کجاست که بگوید من مستقلم، نه شرق و نه غرب، هر دو را کنار بگذارد؟ و این شما هستید. وقتی شما هستید و می‌دانید که انقلاب‌ها
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>