که پا شدیم همه اداراتمان درست باشد و همه مملکتمان درست باشد و کشاورزی‌مان درست باشد و نمی‌دانم چی. و نمی‌دانند ما در چه حالی هستیم الآن. ما در حال جنگیم.
ما در حال محاصره اقتصادی هستیم. ما در حالی هستیم که امریکا علناً دارد مخالفت می‌کند و جنگ افروزی دارد می‌کند با ما، و ما اعتنا هم به او نداریم. باید بفهمیم که وضعیت ما امروز این است که این وضعیت مشکلات دارد. این وضعیت به این زودی درست نمی‌شود. لکن می‌شود، صبر می‌خواهد. آنی که تا حالا شده است یک اعجازی است که در دنیا نظیر نداشته است. شما در طول تاریخ اگر ملاحظه کنید، نظیر نداشته است این وضعی که الآن ایران دارد. این حالی که در جوانهای ما پیدا شده است، در طول تاریخ نظیر نداشته، الّا اولیای خدا. و ما امروز ابتلا به این قدرتها داریم. و این جنگ را ما باید با پیروزی بزودی تمام کنیم. و این به این است که جوانهای ما بروند دنبال جنگ.
جوانهای ما این‌طور نباشد که بگویند تمام شد و رفت سراغ کارش. خیر، تمام نشده، امریکا دنبال کار است. الآن امریکا به میدان آمده. البته میدانی که او می‌آید، آن میدان صحیحی نیست. آن برای انتخاباتی که حالا می‌خواهد بشود، از این حرفها زیاد می‌زند.
لکن ما باید توجه بکنیم که سر و کارمان با یک جنگی است که سرنوشت یک ملت را این درست می‌کند. و باید هرچه زودتر این را تمام کنیم. و این، به این است که جوانهای ما بروند به جبهه‌ها، ننشینند که، این‌طور نباشد که بنشینند که دیگران برایشان کار کنند.
همه‌مان مسئول هستیم. و من امیدوارم که خداوند به همه شما توفیق بدهد و همه شما را در راه خدا، در راه خودش هدایت کند. و همه ما را توفیق این بدهد که به این ملتی که در طول تاریخ در زحمت بوده و در طول تاریخ در محنت بوده و زیر بار دیگران بوده، نجات بدهیم و خدمت کنیم به این ملت.
والسلام علیکم و رحمة الله
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>