پیام
زمان: 22 بهمن 1362 / 8 جمادی الاول 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: ارزیابی شرایط ایران، انقلاب اسلامی، جنگ و مسائل اجتماعی در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
بارالها، از عنایات بی‌پایان و مراحم بی‌نهایتت خاضعانه تشکر می‌کنیم که ما را در آغاز ششمین سال پیروزی با سرافرازی قرین فرمودی. پنج سال از قطع ید ستمشاهی و ستمکاران جهان بر ملت مظلوم ایران گذشت. محاسبات حسابگران شرق و غرب و ایادی غربزده و شرقزده آنان غلط از آب در آمد. اینان که چشمهایشان جز ظواهر و بند و بستهای مادی را نمی‌بیند و از قدرت مافوق الطبیعه بی‌خبرند؟ محال می‌پنداشتند که یک ملت با دست خالی و بدون هیچ یک از ابزارهای جنگهای امروزی بر یک رژیم 2500 ساله که تا بن دندان مسلح به سلاحهای امریکایی و غربی و شرقی بود چیره شود.
و پس از آن، در محاسبات دیگرشان، این پندار که هر انقلابی باید یا متکی به غرب باشد یا به شرق، و یا این انقلاب اسلامی تازه و بیسابقه بیش از چند ماهی نمی‌پاید، غلط از آب درآمد. ماهها پس از ماهها و نیز سالها گذشت و ایران آرامش خود را باز یافت؛ و انقلاب و رژیم اسلامی چون کوهی خلل ناپذیر بر جای ماند؛ و جهان شرق و غرب را با قدرتی الهی مواجه نمود. و به خواست خداوند متعال، ملتهای اسلامی و مظلومان جهان در سراسر گیتی، با پرخاش برقدرتهای اتمی و هسته‌ای، رو به انقلاب و قیام علیه باطل و دیکتاتوری در شکل دمکراسی و جلادی در پوشش انساندوستی و غارتگری در لباس سوسیالیستی آورده‌اند. و جلوی این سیل عالمگیر را با سلاح و زور نمی‌توان گرفت. و با عنایات خاصه خداوند متعال و نظر کریمانه ولیّ امر و صاحب عصر، ارواحنا فداه، قدرت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>