اسلام در ایران، که پرتوش در شرق و غرب جهان گسترده شده است، زبانزد همه قدرتهای شیطانی است، تا آن حد که در هر گوشه جهان که به دست مظلومان و غارت شدگان قیام و انقلاب یا انفجاری رخ می‌دهد مقامات بلندپایه قدرتهای جهنمی می‌گویند ایران در آن دست داشته است، یا جوانهای ایرانی این کار را کرده‌اند. و کاخهای ابرقدرتها، چون کاخ سفید، به دور خود دیوارهای امنیتی می‌کشند؛ و بر فراز کشتیها و ناوهای آنان هواپیماهای جنگنده در حرکت هستند. و خداوند تعالی آرامش را از آنان سلب نموده، و نصر به رُعب را نصیب مجاهدان در راه خود نموده است. (1) و شایعه سازان، که به خیال خود با دروغ و نسبتهای ناروا می‌خواهند انقلاب اسلامی را تضعیف کنند، با همین شایعه‌ها ایران و مجاهدان ایرانی را تقویت می‌کنند. و به دنبال آن، ملتهای زیر ستم و مظلومان جهان روحیه‌ای قوی پیدا می‌نمایند. و خداوند دین خود را با دست بدخواهان تقویت می‌فرماید.
باید قدرتهای جهان بدانند امروز مثل دیروز نیست که با یک تشر ملتها چون دولتها از میدان عقب نشینی کنند. امروز این قدرت شیطانی امریکا و همداستان و دستان اوست که با یک انفجار در گوشه‌ای از جهان کاخهایشان بسته می‌شود و اطراف آنها دیوارهای بتونی کشیده می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در عین حال که در هیچیک از انفجارها دست نداشته است، لکن این هنر را کرده که بتهای عظیم تخیلی را شکسته، و رعب و وحشت را از دل مظلومان برداشته و در دل ستمگران گذاشته است. و این خود از یک ملت بی‌عدّه و عُدّه کافی معجزه‌ای است که به ید قدرت الهی تحقق یافته است.
امریکا باید بداند که تصمیمات عجولانه و دست و پا کردنهای بدون سنجش، که اخیراً اعلام نمود که ایران را در لیست کشورهای موافق یا دخیل در اعمال تروریستی قرار داده است، گرهی را برای او باز نخواهد کرد و راه مفری پیش رویش نخواهد گذاشت؛ چرا که اکنون جهان مستضعفان برای قطع ید ستمکاران، چه به صورت قیام و

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>