انقلاب و چه به صورتهای دیگر، بسیج شده‌اند. و برای ایران نیز مشکلی پیش نخواهد آورد؛ چرا که امریکا پس از شکست در ایران با استفاده از همپیمانان غربی خود در اروپا دست به محاصره اقتصادی ما زد و هرچه توانست انجام داد، و ما با گرمی تمام از آن استقبال کردیم. اداره کنندگان کاخ سفید باید بدانند که دنیا عوض شده است، و قدرتهای شیطانی از حربه‌های استعماری کهنه و نو خلع سلاح شده‌اند. کارگزاران سیاست امریکا باید طرز تفکر و سیاستهای خود را تغییر دهند. و گمان نکنند اداره کل جهان در دست آنهاست، و همه کشورها چشم و گوش بسته در اختیار آنان هستند. باید توجه کنند که قطع رابطه و تحریم اقتصادی و لیستهای دروغین آنها دنیا را بر کشوری تنگ نخواهد کرد. چنانچه وارد نمودن مصر را در سازمان کنفرانس باصطلاح اسلامی (1)، با آن مقدمات و مؤخرات و بست و بند نمودن با حسین (2) و حسن (3) و حُسنی (4)، عقده‌هایی را که از بیداری ملتها و پرخاشگری آنها برای اینان حاصل شده است حل نخواهد نمود. عجب نیست که امریکا و سرسپردگان او برای برگشتن مصر به جرگه اعراب به هر دری می‌زنند؛ تأسف‌آور و عجیب وضعیت سران اعراب است که پس از آن مقدمات طولانی و تبلیغات و رفت و آمدهای پشت پرده و روی پرده و هیاهوهای عجیب و غریب و صحبت از طرحهایی که در اجتماع ملوک و رؤسای جمهور و سران بلندپایه کشورهای عربی و غیر عربی می‌شد شاید کسانی که آنان را نمی‌شناختند منتظر بودند که در این گردهمایی از مشکلاتی که برای اسلام و مسلمانان و ملتهای مظلوم جهان از دست ابرقدرتها پیش آمده بحث و گفتگو شود، و طرحهایی برای اصلاح حال ملتهای دربند ریخته شود و راه حل مشکلات جهانی آنها را پیدا کنند با آن همه تشریفات نشستند و برخاستند و تمام مشکلات اسلام و مسلمین را خلاصه کردند در برگشت مصرِ معاهد با

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>