مثل ایران ایستاده‌اند و در راه اسلام دارند از همه چیزشان می‌گذرند. یک ملتی که از همه چیزش در راه اسلام دارد می‌گذرد و جوانانش هر روز دارند در راه اسلام فداکاری می‌کنند، این را نمی‌شود یک دولتی بیاید به او زور بگوید یا فشار به او بیاورد.
ظلم ناپذیری مظلومان و مستضعفان جهان
امروز وضع، غیر آن وقت است. آن اشتباهات را باید از مغزهاشان بیرون کنند. اشتباه اینکه وضع حالای دنیا با سابق یک‌طور است، اشتباه اینکه مقابله با ملتها مثل مقابله با دولتهاست، اینها از اشتباهاتی است که اینها دارند، یا می‌فهمند نمی‌خواهند به روی خودشان بیاورند. از این جهت نه شوروی، نه امریکا، نه سایر قدرتها با ملتها نمی‌توانند مقابله کنند. آنها می‌توانند با دولتها، و همین‌طور هم کردند. از اول هم بنابر همین بود که اینها دولتها را تحت سلطه خودشان قرار می‌دادند، نوکر خودشان قرار می‌دادند، به وسیله آنها هر کاری می‌خواستند می‌کردند. اما امروز وضع تغییر کرده، دنیا امروز بیدار شده است. دنیا از امریکای لاتین گرفته تا کشور شوروی، امریکای مرکزی و همه جا، تمام دنیا، مظلومین دنیا بیدار شده‌اند. مظلومین دنیا نمی‌پذیرند از آنها آن چیزهایی را که در سابق می‌پذیرفتند. امروز قدرتها باید گوش کنند به حرف ملتها. نمی‌فهمند این را که نباید بنشینند بگویند که ما اجازه می‌دهیم یا اجازه نمی‌دهیم. این اجازه می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم مال آن وقتها بود، نه مال حالا. و اینکه ما فلان جا را چه می‌کنیم، حمله نظامی می‌کنیم، خوب، شما حمله نظامیتان را کردید و دیدید چه شد. شوروی هم حمله نظامی‌اش را کرده و دارد می‌کند و می‌بیند که چه می‌شود. با اینکه در آنجا، افغانستان هم یک دسته هستند که با اینها مقابله می‌کنند و الآن فشل کردند آنها را. اینها باید تجدید کنند نظر خودشان را، باید بفهمند این معنا را که امروز غیرسابق است و ملتها غیردولتها هستند.
بنابراین، ما باید این مطلب را به مردم دنیا بفهمانیم که هر کسی نمی‌داند، بداند که امروز وضع غیرسابق است. و مظلومین باید برخیزند از جا، و مظلومین باید داد خودشان را از ستمکاران بگیرند. و این یک مطلب شدنی است. و مسلمین باید با هم باشند، و مع الأسف باز بسیاری از سران مسلمین کارشکنی می‌کنند. مسلمین با هم باشند، اگر