برسانیم. آنها البته از باب اینکه ناراحت هستند از اینکه دست‌شان از منافع خودشان در این کشور کوتاه شده است، و خوف این را دارند که از کشورهای دیگر هم کوتاه بشود، این است که توطئه‌های خودشان را می‌کنند و خواهند کرد بعد از این، و خدای تبارک و تعالی هم این توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد ان شاء الله. و من امیدوارم که به یمن برکات حضرت صاحب - سلام الله علیه و روحی فداه - این کشور، کشور پیشرفته‌ای بشود از حیث اخلاق، از حیث دیانت، از حیث معنویات و از حیث همه چیزها، مادیات و همه چیز. و بحمدالله ما هر روزی را که می‌گذرانیم از روز سابق برای ما بهتر است. و من امیدوارم که این سال بهتر از همه سالها باشد و خداوند همه را توفیق بدهد که قدر نعمت‌های خدا را بدانند و بدانند که همه چیز از اوست. اگر همه چیز را از او دانستند دیگر در هیچ چیز ناراحت نمی‌شوند. ناراحتیها برای این است که انسان از خودش می‌بیند. ما در فقدان عزیزانمان که ناراحت می‌شویم برای اینکه، اینها را از خودمان می‌دانیم. اگر ما همه را از خدا بدانیم و ببینیم که اینها نعمتی هست که خدا داده، نعمتی هست که خدا می‌برد پیش خودش، شهدا مهمان خدا هستند، اگر اینها را ما واقعاً در قلبمان ادراک بکنیم. عید می‌شود برای کسانی که شهید دارند، عید می‌شود برای کسانی که مجروح شدند، عید می‌شود برای کسانی که در راه خدا عزیزان خودشان را از دست دادند، برای اینکه این عزیزان، عزیزان خدا هستند، اینها همه از او هستند.
مجامع بین المللی مدافع جنایات صدام
و من امیدوارم که این حس و این ایمان در ما پیدا بشود و تقویت بشود امیدوارم که این مسلمین به خود بیایند. شما می‌بینید که در حالی که صدام آن کار را کرد، آن جرم را مرتکب شد، ما را محکوم کردند به جای اینکه اینها بنشینند با هم و بگویند کسی که روی مسلمین، روی ملت عرب، روی ملت غیر عرب، روی فارس، روی همه، بمب های شیمیایی می‌ریزد، این محکوم است در دنیا، لکن مجامع دنیا یک کلمه‌ای می‌گویند، باز هم می‌گویند باز معلوم نیست که مال آنجا باشد، معلوم نیست که اینها آن باشد و ما را
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>