محکوم می‌کنند. در مقابلش در عین حالی که سازمان بین المللی (1) این مسئله را تعقیب دارد می‌کند، دنبالش بی‌فاصله ایران را برای نقض حقوق محکوم می‌کند. این توطئه است برای پوشاندن او. یا بعدها نمی‌گویند، یا اگر بگویند با این توطئه می‌خواهند روپوشی از آن بکنند، لکن ما متوسل هستیم به خدای تبارک و تعالی. و امیدواریم که این سالی که می‌آید یک سال پر برکتی برای این کشور و برای مسلمانها باشد. و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی ما را توفیق بدهد که در خدمت او باشیم.
وقتی در خدمت او هستیم از چیزی باک نداریم. و امیدوارم که این سال باز مبارک باشد بر همه قشرهای ملت و همه کسانی که در زیر سایه جمهوری اسلامی هستند و بر همه ملتهای ضعیف.
والسلام علیکم و رحمة الله

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>