اجازه‌نامه
زمان: 10 مرداد 1363 / 3 ذی القعده 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه استفاده از اراضی شهری و داراییهای غارت شده به وسیله خاندان پهلوی، جهت خانه سازی برای محرومان
مخاطب: طباطبایی، سید مهدی (سرپرست بنیاد مستضعفان)
[بسمه تعالی. محضر مبارک رهبر انقلاب و امید مستضعفان جهان حضرت امام خمینی - مدظله العالی
با عرض سلام، خدمت آن رهبر معظم عرضه می‌دارد، عمده هدف بنیاد مستضعفان که در فرمان مورخه 14 اسفند 57 به عنوان شورای انقلاب تعیین فرموده‌اند صرف نمودن اموال منقول وغیر منقول از قبیل اراضی و مستغلات بنیاد در جهت ایجاد مسکن و کار و زمین برای مستمندان از هر طبقه است، در اجرای این امر گرچه این بنیاد بالنسبه موفق بوده اما در این طریق با مشکلات عدیده‌ای روبه رو بوده است که اهمّ آن را می‌توان مسئله زمینهای شهری متعلق به بنیاد جهت تحقق حل مشکل مسکن ذکر نمود، لذا با عنایت به بحران فعلی مسکن که سخت اقشار ضعیف را آزار می‌دهد و حضرتعالی در پیام افتتاح مجلس دوم به عنوان یکی از وظایف عمده مجلس ودولت مطرح فرمودید از محضر مبارک استدعا دارد اجازه فرمایند که بنیاد با استفاده از اراضی شهری خود که به موجب حکم حکومتی حضرتعالی جزء داراییهای سلسله منحوس پهلوی و عمال و اذناب آنها در اختیار بنیاد قرار گرفته و هم اکنون سازمان زمین شهری خود را مالک آنها می‌داند و نیز جهت هزینه ساخت آنها از دیگر امکانات بالقوه از قبیل جواهرات، فرشها و باغات کوچک استفاده کرده و با به فروش رساندن آنها به این مهم جامه عمل بپوشاند.
امید است با عنایات خداوند تبارک و تعالی و فرامین آن رهبر بزرگوار در این خصوص به وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی ربط این بنیاد در بر آوردن نیّات عالیه آن حضرت برای تأمین مسکن مستضعفین موفق گردد. 27/4/1363 - سید مهدی طباطبایی سرپرست بنیاد مستضعفان‌]
بسمه تعالی
آنچه مربوط به خاندان پهلوی و عمال آنهاست، مجازید.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>