اجازه‌نامه
زمان: 10 مرداد 1363 / 3 ذی القعده 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: استفاده از دارایی بنیاد مستضعفان برای ساختمان تعلیمات اسلامی خواهران
مخاطب: موسوی، میر حسین (نخست وزیر)
[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت امام امت - مد ظله العالی - رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
بعد از سلام و درود، آیا مقام معظم رهبری اجازه می‌فرمایند که از داراییهای بنیاد مستضعفان مبلغ پنجاه میلیون تومان برای کمک به ساختمان تعلیمات اسلامی خواهران که در شهر قم ساخته می‌شود پرداخت شود؟ در صورت موافقت اقدام خواهد شد.
- میر حسین موسوی - 6/5/63]
بسمه تعالی
از مصادره شده‌های خاندان پهلوی و عمال آنها مجازید.
10 مرداد 63
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>