بیانات
زمان: صبح 8 فروردین 1364 / 6 رجب 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: تلاش برای خودکفایی
مخاطب: رفیق دوست، محسن (وزیر سپاه پاسداران)
بسم الله الرحمن الرحیم
باید همه مغزها بکار بیفتند تا خودمان هر چیزی را که احتیاج داریم بسازیم. خدا با شماست و این بزرگترین پشتوانه است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>