پاسخ استفتاء
زمان: 9 فروردین 1364 / 7 رجب 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: فروش اموال غایبین به قیمت عادلانه مشروط به رعایت حقوق مالکین و استرداد حقوق آنان در صورت مراجعه
سؤال کننده: صانعی، یوسف (دادستان کل کشور)
[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی الامام خمینی - دام ظله العالی
بعد التحیة والسلام، لازم است به عرض برسانم که اموال زیادی از غیر منقول از قبیل خانه و کارخانه و شرکت و باغها و زمینهای زراعتی و مغازه و پاساژ و امثال اینها بلکه از منقول مربوط به افرادی است که در خارج کشور زندگی می‌کنند و به عللی تا به حال شخصاً مراجعه ننموده تا وضع اموال آنها روشن گردد، و بر حسب رویّه متخذه از طرف دادستانهای انقلاب و به خاطر شرایط خاص انقلاب و اصل کلی اینکه دادستان کل، حافظ اموال غایبین و حافظ حقوق جامعه است از ارگانها و نهادهای مختلف (بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و غیره) نسبت به اموال سؤال می‌شود که نمونه آن به شماره 10/124503 - 13/12/63 پیوست می‌باشد. آیا اجازه می‌فرمایید که در مواقع لزوم برای حفظ حقوق غایبین و حقوق بیت المال در حکومت اسلامی آن اموال به قیمت عادله روز به ارگانها و نهادها فروخته شود، لکن با شرط الزام خریدار به فروش به قیمت زمان مراجعه یا مراجعه مالک در زمان معین یا خیر؟ (1) ناگفته نماند که حل مسئله از نظر مقررات جاریه مشکل بلکه غیر ممکن خواهد بود.
- دادستان کل کشور - یوسف صانعی 27/12/63]
بسمه تعالی
در صورتی که حفظ مال غایب مبتنی بر این امر که مرقوم شده است باشد، یا برای او اصلح باشد، در فرض مذکور و مشروط مذکور مجازید.
9/1/64
روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>