همیم؟ نزدیک به ما، به این معناست که ما دونفر نزدیک به همیم یا مسئله دیگری است؟
اینها مسائلی است که دست ما از آن تقریباً کوتاه است، لکن ما باید توجه به وظایف داشته باشیم. وقتی ما دستمان به قله نرسید، لااقل رو به آن قله برویم، راه را شروع کنیم، بیراهه نرویم، کنار نرویم. و راه را اگر شروع کردیم و اخلاص همراه او بود، تزکیه همراه او بود، دستگیری می‌شود، خدای تبارک و تعالی دستگیری می‌کند و با عنایت او ممکن است که بعض مراتب حاصل بشود. و ما امیدواریم که خدای تبارک و تعالی در این روز عنایت کند به ما و به ملت ما و همان طوری که جوانهای ما را متحول کرد و آن نحو متحول کرد که همه می‌بینید و ما آرزوی آن تحول را داریم، همه ما را متحول کند. و همه آنهایی که راهرو این راه هستند، عنایت بهشان بکند.
تهدید، تطمیع و ایجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
من قاصرم از اینکه راجع به تحولاتی که حاصل شده برای جوانهای ما، حاصل شده است برای ملت ما، بتوانم بگویم که چه جور حاصل شده است، چه تحول بزرگی است، این چه روحی است که اینها پیدا کرده‌اند، چطور شده است که یکدفعه این جهش پیدا شد. سالها زحمت می‌خواهد تا به آستانه این امر برسد، چه شد که اینها این‌طور سریع راه را طی کردند؟ این جز اینکه انسان بگوید یک عنایت خاصی است از خدای تبارک و تعالی که خدا این عنایت را به اینها کرده است. آنها فداکاری می‌کنند و او عنایت می‌کند.
و من امیدوارم که ان شاء الله این تحول برای همه و همه حاصل بشود ..
آن چیزی که من امروز می‌خواستم عرض کنم، این است که تحولاتی که در دنیا شده است بسیاریش را شما یعنی آن که در ایران شده است دیدید، بعض تحولات دیگری هم شده است. اخیراً انسان می‌بیند که - قبلاً هم گاهی بود، اما حالا زیادتر شده است - یک تحولی شده است که تحول انسانشناسی و اسلامشناسی! پیشترها اگر یادتان باشد کارتر ادعا می‌کرد که ایران اسلام را نمی‌داند. حالا دارند همه ادعا می‌کنند! مقامات امریکایی هم همین مطلب را می‌گویند که اینها اسلام را درست نمی‌دانند! قبلاً بگین هم این حرف‌