نامه
زمان: 17 اردیبهشت 1364 / 16 شعبان 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: رسیدگی و اصلاح اختلاف
مخاطب: قریشی، سید محمدعلی
[در رابطه با اختلاف فی مابین دو تن از اهالی خمین (خانم شمس و آقای مجتهدی) در مورد تعیین سهمیه موروثی از ملکی واقع در این شهر، در تاریخ 17/2/1364 طی یادداشتی از سوی خانم شمس، از محضر امام خمینی درخواست رسیدگی شده است. معظمٌ له موضوع رسیدگی و اصلاح فی مابین را به یکی از روحانیون خمین و نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی محول فرموده‌اند.]
بسمه تعالی
جناب ثقة الاسلام آقای قریشی
مقتضی است که در شکایت مخدره حاجیه خانم، شما با طرف مذاکره کنید، و به اینطور که ایشان می‌خواهند اصلاح کنید، و در صورتی که محتاج به دادگاه است اختیار با خود حاجیه خانم است.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>