خدمات نظام جمهوری اسلامی به اسلام
و من امیدوارم که دراین ماه مبارک رمضان که ماه خداست، همه موفق بشوید به اینکه دعا کنید برای اسلام. در رأس ادعیه‌تان دعای برای اسلام باشد؛ در رأس ادعیه‌تان دعای برای جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی باشد. خدمت‌هایی که جمهوری اسلامی در این چهار - پنج سال به اسلام کرده است، در طول تاریخ - غیر از زمان انبیا - نکرده کسی، آن قدر خدمتی که این کرده. هرکس ببیند، هرکس مخالف این حرف است بیاید صورت شماری کند، ریز بدهد. زمانِ آن جا چه خبر بود، زمان قاجار چه خبر بود؟
قاجار آرامترینشان بود، زمان قاجار چه خبر بود، حالا چه خبر است؟ دیگر زمان پهلوی را که همه می‌دانید چه خبر بود. این کمال بی‌انصافی است که یک کسی بگوید «آن وقت هم مثل حالا، حالا بدتر از او». یا کمال بی‌اطلاعی، لجاجت، انسان لجاج، وقتی لجاجت پیدا می‌کند نمی‌داند خودش هم چه می‌کند. می‌گویند که یک دسته‌ای از اهل جهنم که در عذاب بودند یک وقت دیدند آرام شد - در روایت است ظاهراً - گفتند چه شد؟ گفتند «پیغمبر عبور می‌کند» گفتند «درها را ببندید نبینیم». آن کسی که جهنمی هست این طوری است، «درها را ببندید» با اینکه آرام شده است، با اینکه عذاب را برداشتند. عذاب باشد، لکن پیغمبر نباشد! فساد باشد، لکن جمهوری اسلامی نباشد! در خیابان‌ها آن مفسده‌های علنی باشد، لکن جمهوری اسلامی نباشد! اینها یک دردی است که دوای او پیش حضرت عزرائیل (1) - سلام الله علیه - است.
و خداوند همه این دردها را شفا بدهد. و امیدوارم که همه ما موفق بشویم به عمل کردن به رضای خدا. و خداوند این اسلام را، جمهوری اسلامی را نگه دارد. و ما را موفق کند که به لقای جمال مبارک امام زمان - سلام الله علیه - موفق بشویم.
والسلام علیکم و رحمة الله‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>