حکم
زمان: 11 خرداد 1364 / 11 رمضان 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: عدم موافقت با استعفا
مخاطب: صانعی، یوسف
[بسمه تعالی. آقای صانعی، دادستان کل کشور، طی نامه‌ای به تاریخ 21/2/1364 به تشریح دلایل استعفای خود از این سِمت پرداخته و خواستار موافقت امام خمینی با پذیرش استعفا شده است.
ایشان دلایل کناره گیری را چهار محور ذکر کرده‌اند: ضعف نیروی جسمی به خاطر پنج سال کار مداوم در دادستانی کل؛ عدم پذیرش و تحمل نظارت بر حُسن اجرای قانون از ناحیه گروهها و باندها؛ داشتن افکار و مبانی در مسائل اسلامی که بنا به نظر برخی از آقایان، آرای «شاذ» محسوب شده و مقاومت می‌شود؛ کم لطفی برخی از مقامات و جامعه در مورد پشتیبانی از دادستانی. و تأکید بر علت اول که مبنای تصمیم گیری بوده است. امام خمینی در پاسخ مرقوم فرموده‌اند:]
بسمه تعالی
در شرایط فعلی موافقت نمی‌شود. به کار خودتان ادامه دهید.
11/3/64
روح الله الموسوی الخمینی‌