نامه
زمان: 14 خرداد 1364 / 14 رمضان 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: موافقت با استمرار پرداخت وام به محرومین از محل اعتبار در اختیار صندوق تعاون صنفی
مخاطب: موسوی، میرحسین (نخست وزیر)
[صندوق تعاون صنفی (به نمایندگی آقایان: فضل الله محلاتی، حبیب الله عسکراولادی و محسن لبانی) طی نامه شماره 19/64 - مورخ 12/3/64 اعلام کرده که اعتباری به منظور پرداخت وام به اصناف ضعیف و نیازمندان از سوی بنیاد مستضعفان در اختیار این صندوق قرار گرفته است و تقاضا نموده این مبلغ کماکان به عنوان سرمایه در اختیار صندوق باقی بماند. موضوع از سوی آقای خامنه‌ای (رئیس جمهور وقت)، آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) و آقای سید احمد خمینی مورد تأیید قرار گرفته است. امام خمینی با این پیشنهاد به شرح زیر موافقت فرمودند:]
بسمه تعالی
جناب آقای نخست وزیر
با پیشنهاد مذکور موافقت می‌شود، شما اقدام نمایید.
14/3/64
روح الله الموسوی الخمینی‌