تحویل دهند.
8/4/64
روح الله الموسوی الخمینی
[ضمناً امام خمینی در ذیل درخواست سرپرست بنیاد 15 خرداد، خطاب به دادستان کل کشور مرقوم فرموده‌اند:]
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای یوسف صانعی، دادستان کل کشور - ایّده الله تعالی
اقدام لازم را که در جهت شرعی و قانونی اشکال ندارد انجام دهید.
6 تیر 64
روح الله الموسوی الخمینی‌