نامه
زمان: 8 تیر 1364 / 10 شوال 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: تأیید کاندیداهای عضویت در شورایعالی قضایی
مخاطب: منتظری، حسینعلی
[بسمه تعالی. محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی - مد ظله العالی
پس از سلام، پیرو احاله تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورایعالی قضایی از طرف حضرتعالی به اینجانب، هیأتی از حضرات علما و مدرسین محترم تعیین و پس از تحقیق و بررسی لازم از طرف آقایان، اسامی واجدین شرایط برای عضویت در شورایعالی قضایی احراز و در ورقه ضمیمه به حضرتعالی معرفی می‌گردند - ادام الله ظلکم الشریف. 7/4/1364 - حسینعلی منتظری‌]
بسمه تعالی
با اسامی مورد تأیید جنابعالی موافقت می‌شود و مورد تأیید است.
8/4/64
روح الله الموسوی الخمینی‌