سخنرانی
زمان: صبح 9 تیر 1364 / 11 شوال 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: حفظ وحدت و مسئولیت خطیر روحانیون
حضار: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
بسم الله الرحمن الرحیم
تأثیرناپذیری ملت ایران از تبلیغات دشمن
همه شما آقایان جزء اعلام و بزرگان هستید، اما مسائلی که می‌فرمایید، من باید از شما رهنمود بگیرم و حساب این نیست که من به شما رهنمود بدهم. عقیده من بر این است که ما باید مشکلات کشور را روی هم حساب کنیم و همه می‌دانیم که هیچ کشوری مثل ایران مبتلا به قدرتها نیست و شما اگر چند دولت را استثنا کنید، بقیه یا مستقیم یا غیرمستقیم با ما مخالف‌اند، چون یک دولت اسلامی که با طرز تفکر خودشان موافق باشد، در ایران به وجود نیامده است و دستشان از ایران کوتاه شده است. از این جهت، با هر وسیله‌ای مشغول می‌باشند تا صدمه‌ای به ایران بزنند. و مخالفت آنها با اسلام است، منتها مستقیماً نمی‌گویند ما با اسلام مخالفیم، می‌گویند: «با اینها که ارتجاعی هستند مخالفیم، با آخوندهایی که حکومت ایران را قبضه کرده‌اند، مخالفیم». در عین حال می‌بینید آن همه تبلیغاتی که علیه ما شده و می‌شود و خواهد شد، در مردم تأثیر چندانی نکرده است. اگر تأثیر کرده بود، آثارش پیدا می‌شد، در حالی که روز قدس نمونه بود و می‌بینید که مردم این گونه در صحنه حاضرند. مسلم، آنها که منافعشان را از دست داده‌اند، آنها که دستشان از حکومت کوتاه شده و آنها که می‌خواستند سلطنت را برگردانند و نشد، با ما مخالف‌اند، چه در داخل و چه در خارج.
اجتناب ناپذیر بودن بعضی خلافها در حکومت
در شرایط فعلی، ما باید وحدتمان را حفظ کنیم تا تمام کارها درست شود. البته در
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>