امیدوارم کشورهای مسلمان دیگر هم این احساس را کرده باشند. و بیش از یک میلیارد جمعیت مسلمان نباید دنبال این باشند که امریکا چه می‌گوید و شوروی چه می‌گوید، و روی پای خود بایستند و به دیگران اعتنا نکنند، همان‌طور که این کشور چهل میلیونی که نسبت به سایر کشورها خیلی کوچک است، روی پای خود ایستاده و می‌گوید: «نه شرقی و نه غربی» و الآن هم احترام این کشور از احترام آن کشورهایی که مورد حمایت آنها هستند بیشتر است، و توجه نفوس مسلمانان به این جا زیادتر گردیده. بنابراین، ملتها خوف نداشته باشند که امریکا چه می‌کند، اینها طبل توخالی هستند، فریاد می‌زنند و عمل نمی‌کنند. شما ببینید امریکا راجع به تروریست‌ها که همه و ما با آن مخالفیم، چه گفت و چه کرد؛ مرتب دنبال این بودند آنها را به یکی از کشورهای مخالف خود بچسبانند که نتوانستند. و تشرهای اینها توخالی است، و هیچ خبری نمی‌شود و ملت‌ها نباید بترسند و باید راه خودشان را طی کنند، و اسلام و خدا پشتیبان آنان است و کسی که خدا پشتیبان اوست، نباید از چیزی خوف داشته باشد. امیدوارم خداوند ما را موفق فرماید که تابع دستورات او باشیم.
والسلام علیکم و رحمة الله‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>