سخنرانی
زمان: صبح 12 شهریور 1364 / 17 ذی الحجه 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: اهمیت و ارزش خدمتگزاری به مردم
حضار: خامنه‌ای، سید علی (رئیس جمهور) - موسوی، میرحسین (نخست وزیر) - اعضای هیأت دولت
بسم الله الرحمن الرحیم
موفقیت مسئولین در خدمت به ملت
من روی هم رفته آن جمعیتهایی که در جمهوری اسلامی کار کردند و مشغولند - روی هم رفته را می‌خواهم عرض کنم - از رئیس جمهور تا قوای اجرائیه و قوه قضائیه و مجلس و دیگر کسانی که، جمعیتهایی که در خدمت این انقلاب بودند، من روی هم رفته موفق می‌دانم آنها را. ادعاها زیاد است، ممکن است که یک کسی ادعا کند که من اگر رئیس جمهور بودم؛ مثلاً، زمین را به آسمان می‌دوختم، یا من اگر نخست وزیر بودم، چه‌ها و چه‌ها می‌کردم، یا اگر رئیس مجلس بودم، چه می‌کردم، یا اگر وزیر بودم، چه می‌کردم، وکیل بودم، چه می‌کردم، همیشه ادعاها زیاد است، ولیکن در مقام عمل وقتی که وارد بشوند این مدعی‌ها، کمی‌شان می‌توانند کار بکنند؛ اکثراً ادعاست. حالا این ادعا یا این است که واقعاً اشتباه دارند، یا اینکه اشخاصی هستند که می‌خواهند به واسطه این ادعاها کارشکنی بکنند.
ما اکْثَرَ الضَّجیج و اقَلَّ الحجیج، (1) از این قبیل است؛ آنها هم که حج می‌روند ناله و فریادشان زیاد است، اما حاج صحیح، کم است خیلی. از این جهت، من لازم می‌دانم که از مجموعه این هیأتها و این جمعیتها تشکر کنم، و اگر تشکر نکنم ظلم کردم، قدردانی کنم که اینها خدمت کردند از روی حقیقت و واقعیت. البته من افراد، مجموع افراد را نه می‌شناسم نه می‌توانم برایشان حکمی بکنم. اما رویهمرفته - البته‌