حکم
زمان: 26 شهریور 1364 / 1 محرّم 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: تشکیل و تجهیز نیروهای سه گانه در سپاه پاسداران
مخاطب: رضایی، محسن (فرمانده سپاه پاسداران)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
با توجه به اینکه در اصل 150 قانون اساسی ادامه نقش سپاه در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن تصریح شده است، و نظر به آنکه انجام این نقش بدون آمادگی کامل سپاه از جهت تجهیزات و آرایش جنگی و فنون دریایی، زمینی، هوایی ا:مکان:پذیر نیست، شما مأموریت دارید هرچه سریعتر سپاه پاسداران را مجهز به نیروهای زمینی، هوایی، دریایی قوی نمایید، تا در موارد لازم با همکاری و هماهنگی با ارتش جمهوری اسلامی ایران از مرزهای زمینی، دریایی، هوایی کشور حفاظت نمایند.
26 شهریور 1364
روح الله الموسوی الخمینی‌