اجازه‌نامه
زمان: 26 شهریور 1364 / 1 محرّم 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: حسامی اصفهانی، سید حسن
بسم الله الرحمن الرحیم
1 محرّم الحرام 406
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب ثقة الاسلام آقای آقا سید حسن حسامی اصفهانی - دامت توفیقاته - مجازند از طرف اینجانب در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه از قبیل سهمین مبارکین و مظالم عباد و زکوات و صرف مظالم و زکوات را در مصارف مقرره؛ و در مورد سهمین نیز مجازند با رعایت احتیاط در مصارف و مخارج خود صرف کنند، و نسبت به مازاد مجازند ثلث آن را در موارد مقرره شرعیه صرف نموده و دو ثلث دیگر را جهت صرف در ترویج شریعت مقدسه واعلای کلمه طیبه اسلام نزد اینجانب ارسال دارند. والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی‌