تغییرات یا تصرفات ناروا، و بالاخره رعایت احتیاط من جمیع الجهات ایجاب می‌کنند که اساسنامه ثبت شده رسمی در 8/2/1354 که مؤسس می‌گفته، اگر به آن عمل شود مورد رضایت من است (و طبق اسناد موجوده در پرونده حتی بعد از اساسنامه کرج در مقام عمل بر آن تکیه داشتند) مورد عمل قرار گیرد.
در این اساسنامه، مصرف اصفهان است و هیأت امنا عبارت است از پنج مقام و دو شخص:
1- رئیس دیوانعالی کشور 2- استاندار اصفهان 3- مدیر بانک ملی ایران 4- رئیس دانشگاه اصفهان 5 - رئیس دادگستری اصفهان. و دو نفر شخص که فعلاً نیستند و سه مقام اول اتفاقاً در اساسنامه کرج هم ذکر شده‌اند، و چون دو شخص وجود ندارند، مطابق ماده ده اساسنامه پنج مقام، دو نفر را انتخاب می‌کنند.
فقط چیزی که لازم است اضافه شود این است که در ماده یازده که اختیارات هیأت امنا ذکر شده، گفته شده که: «اختیار انحلال مؤسسه و تغییر نحوه مصرف را ندارند».
باید اضافه شود که: «اختیار تغییر پنج مقام هیأت امنا را نیز ندارند» تا پیشگیریهای لازمه انجام شده باشد. و ضمناً چون بسیاری از رقبات مؤسسه تصرف شده، هیأت امنا با نفوذ خود باید رقبات از دست رفته را برگردانند تا رضایت مؤسس و وارث و رضایت خدا حاصل گردد. این است نظر و تشخیص مخلص. اجرا و تنفیذ آن بسته به امر مبارک است. والسلام علیکم - حسینعلی منتظری‌]
بسمه تعالی
با تشکر از زحمات مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای خادمی (1) - رحمة الله علیه - و با تشکر از کلیه حضرات آقایان که با تصویب اینجانب، مؤسسه همدانیان را اداره نمودند و در این راه کوشش نموده و اموال را حفظ نمودند، و در این امر خیر به اسلام خدمت کردند. اکنون که پس از بررسی طولانی، مفاد وصیتنامه و وقفنامه مشخص شده است، لازم است به همان نحو که در ورقه مرقوم شده است عمل شود. والسلام علیکم.
21 آبان 64 / 28 صفر 1406
روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>