برای خدای تبارک و تعالی بردارید، خدای تبارک و تعالی عنایتش را به حسب همین رحمتی که دارد، به واسطه او بیشتر جلو می‌آید.
وظیفه الهی در پشتیبانی از ارتش
مطمئن باشید که شما پایدارید، ارتش مطمئن باشد که پایدار است. ما وظیفه داریم که از ارتش پشتیبانی کنیم، وظیفه خدایی داریم و شما مطمئن باشید که ما از شما پشتیبانی می‌کنیم. آن روزی که منافقین نقشه کشیده بودند که ارتش را کنار بزنند و هی انگ اینکه اینها چه بودند در آن وقت و چه بودند، من آن روز هم اعتقادم بود که ارتش را ما باید حفظش کنیم، حالا بیشتر شده این اعتقاد، برای اینکه آن وقت باز یک نزدیکی‌ای به آن زمان داشت و حالا از آن زمان گذشته و تحول پیدا شده. امروز من در چهره‌های شما چیزهایی می‌بینم که آن روز نمی‌شد ببینی. امروز وضع شما یک وضعی شده است که با آن روز فرق دارد. و شما با کمال اطمینان مشغول خدمت باشید. هیچ کس نمی‌تواند که به وضع شما و به قدرت شما یک تصرفی بکند، و نمی‌تواند که یک تضعیفی از شما بکند.
ملت با شما هستند، همه با شما هستند. شما هم باید با ملت باشید و هستید الحمدللَّه.
اتحاد اقشار عامل شکست ناپذیری ملت
وقتی یک ملت قیام کرد همه‌شان با هم بودند، ارتشش بود، سپاهش بود، بسیجش بود با این وسعت، مردمش بودند، روحانی‌اش بود، عرض می‌کنم کاسبش بود، کارگرش بود، همه اینها بودند. یک همچو ملتی که همه‌شان با هم بودند، هیچ کس نمی‌تواند باهاشان معارضه کند، اینها را نمی‌شود با آن معارضه کرد. هم امریکا این مطلب را می‌داند، هم شوروی می‌داند که ملت را آنها وقتی بخواهند شکستی بدهند، به یک جبهه ای شکست می‌دهند که ملت همراهش نباشد. یک جمعیتی که یک هستند، یک دست هستند، این جمعیت را نمی‌شود به هم زد. کوشش کنید در اینکه همه با هم باشید. کوشش بکنید به اینکه دست واحد باشید، حتی دو دستِ نه، دستِ واحد باشید؛ یعنی، شما خیال نکنید که سپاه یک وضعی دارد سپاه هم خیال نکند شما یک وضعی دارید، هر دو یک‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>