وضع دارید، هر دو یک تکلیف دارید و آن حفظ اسلام است.
وظیفه اسلامی - ملی در حفظ اسلام و کشور
شما وقتی که ملاحظه کنید در صدر اسلام چه رنج‌هایی کشیدند این عده کم در مقابل عده‌های زیاد، چه رنج‌هایی کشیدند، خود پیغمبر اکرم چقدر رنج کشید، بعدش هم دیگران رنج کشیدند و اسلام را حفظش کردند. شماامروز یک وظیفه ملی دارید نسبت به کشورتان، یک وظیفه اسلامی دارید نسبت به حفظ اسلام. اسلام الآن امانت است پیش شما. امروز همه دنیا متوجه به ایرانند که این جمعیت می‌خواهند چه بکنند. متحیرند آنها که این چهل میلیون جمعیتی که این جا جمع شدند و یک گوشه‌ای هستند، اینها می‌خواهند چه بکنند. چین با یک میلیارد و صدمیلیون جمعیتش توجه به این جا دارد که ببیند چی هست در این جا. شوروی توجه دارد، امریکا بیشتر توجه دارد، همه متوجه‌اند به اینکه این یک جمعیت کمی که در یک گوشه از دنیا یک صدایی بلند کرده، این چه صدایی است که این‌طور صدایش در همه جا موج افکنده. آنها از باب اینکه نمی‌دانند اسلام یعنی چه، معنویت را نمی‌دانند یعنی چه. آنها همه حساب هاشان روی این است که ما چند تا تانک داریم، آنها هم چند تانک دارند، ما چه، البته ما وقتی این حساب را بکنیم مقابل امریکا و شوروی، ما چیزی نداریم اگر حساب این باشد، اما حساب این نیست، حساب این است که شما یک صدا بلند کردید دنیا را به حرکت در آوردید.
مقدس بودن دفاع از اسلام و کشور اسلامی
الآن هر جای دنیا کسی برود، توجهش به ایران می‌بیند که از خود ما که این جا هستیم بیشتر مطلع هست جهات را. این برای این است که، مسئله، مسئله معنوی است، مسئله، مسئله‌ای نیست که ما می‌خواهیم فقط جنگ بکنیم یا می‌خواهیم دفاع بکنیم. ما دفاع مقدس می‌خواهیم بکنیم؛ یعنی ما می‌خواهیم از آبروی اسلام، از آبروی کشور اسلامی دفاع بکنیم؛ این یک دفاعی است که عقل و اسلام هر دو با آن موافقند، همه می‌گویند که باید دفاع کرد. شما کشورتان الآن مورد طمع یک جنایتکار واقع شده است، و او را
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>