من از شماها می‌خواهم که هم یک خواستی که یک نفر مسئول نسبت به شما دارد و هم یک خواستی که خدا دارد، من از شماها می‌خواهم که بدون اینکه در ذهنتان خلجان، پیدا کند که ارتش شاید مثلاً آن طوری که منافقین می‌خواستند بکنند شاید بشود، بدون خلجان به کار خودتان مشغول باشید، قوی باشید، ملت با شماست، ما همه با شما هستیم، و روحانیون با شما مختلطند. الآن می‌بینید که در جمعیتی که هستید که سابق سابقه ندارد در نظام هیچ جا که این طوری مربوط به هم باشند. هیچ نظامی این‌طور نیست که روحانیش و ارتشیش و سپاهیش و مردمش و اینها مخلوط به هم باشند کأنّه یک موجود هستند. الحمدللَّه الآن این طوری هست، روحانیت این‌طور است و من امیدوارم که آقایان روحانیون بیشتر در جبهه‌ها بروند و بیشتر خدمت کنند به اینها و می‌کنند و وظیفه شان هست.
ارتش حافظ اسلام و کشور اسلامی
و شما هم بدون اینکه در نظر بگیرید که من چی هستم و او چیست، همه در نظر بگیرید خدا به ما وظیفه داده، وظیفه معین کرده، وظیفه خدایی را داریم عمل می‌کنیم.
بدانید که این سعادت دنیا و آخرت شما را ان شاء الله حفظ خواهد کرد. و من امیدوارم که شما همه توجه به این معنا داشته باشید و به وظیفه‌ای که قانون برای شما معین کرده، به وظیفه‌ای که اسلام برای شما معین کرده، به آن وظیفه عمل بکنید. و شما و سپاه و سایرین دست واحد باشید برای حفظ آبروی خودتان، برای حفظ اسلام، برای حفظ کشور خودتان، کشوری که الآن الگو شده برای همه جا و بعدها به شما ملحق خواهند شد، ناچار ملحق خواهند شد، کشورهای دیگر ملحق به شما خواهند شد. و امیدواریم که یک انقلابی پیدا بشود. همین انقلابی که در ایران پیدا شد در همه جا ان شاء الله پیدا بشود، ان شاء الله. و من امیدوارم که همه‌تان مؤید و موفق باشید. و باز هم تاکید می‌کنم که در ذهنتان نیاورد کسی به اینکه ارتش مثلاً چطور است و ارتش کذا، آن حرف‌های سابق منافقین بود. اگر کسی یک همچو کلمه‌ای بگوید آن هم جزو منافقین است، و الّا کسی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>