شمایید تنها تقریباً، کشور شما امروز در بین همه کشورها تنهاست. همه کشورها به ضد ما هستند، الّا معدودی. لکن در عین حال که همه بر ضد هستند، چون خود کشور و خود اهالی مؤمن هستند، معتقد هستند به این که باید با عنایات خدا مسائل را حل کنند، فکرها به کار افتاد و فعالیت‌ها شروع شد. و الآن ایران با آن زمانی که آن همه هیاهو می‌کردند برای تمدن بزرگ، حالای ایران بسیار پیشرفته‌تر از آن وقت است. و مهم این است که ما الآن مستقل هستیم، یعنی هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند به یک سپور ما جسارت کند. شما الآن مستقلّید و آقای خودتان هستید. و اسلام هم این‌طور نیست که طبقاتی باشد و بخواهد یک طبقه‌ای را حاکم کند، یک طبقه‌ای را محکوم. اسلام خدمتگزار دارد و کسانی که خدمت می‌کنند، ملت باید با این خدمتگزارها همراهی کند. و دولت ما یک دولت خدمتگزاری است، مجلس ما یک مجلس خدمتگزاری است، رئیس جمهور ما یک خدمتگزاری است نسبت به همه کشور. و همان طوری که اسلام مقرر فرموده است که طبقات در کار نباشد. و انَّ اکْرَمَکُمْ عِنْدَاللهِ اتْقیکُمْ، (1) آنی که تقوایش بیشتر است، آنی که ترسش از خدا بیشتر است، آنی که خدمت برای خدا می‌کند، او مقدم است. من امیدوارم که شما کوشش کنید که وارد بشوید در این جمعیت متّقین که خدای تبارک و تعالی بفرماید: اکْرَمَکُمْ عِنْدَاللهِ اتْقیکُمْ و شما هم از آنها باشید.
لزوم پیشگیری از حوادث اهانت آمیز
و یک نکته‌ای را که می‌خواهم عرض بکنم این است که شما می‌بینید که دست‌های مختلفی در همه جا هست که به شما و به کشور ما صدمه بزند. می‌بینید که جایی که دعوی می‌کند که محل تمدن بشر است، و تمدن از آن جا به جاهای دیگر رسیده است؛ فرانسه، امروز محل تروریست‌ها شده است. تروریست‌هایی که خودشان اعتراف می‌کنند که ما کشتیم و ما منفجر کردیم. (2) یک کشوری که ملتش آن‌طور باید باشد، دولتش آن‌طور است و پناهگاه شده است از برای کسانی که فاسد هستند، تروریست هستند و اشخاصی‌