اینجانب اصل این مطلب را صحیح نمی‌دانم؛ و مباحثه را مضر می‌دانم. آنها از آقایان حدیث صحیح به طرق خودشان راجع به قبّه و بارگاه می‌خواهند، و اگر شما تنازل کنید و بگویید مظَلَّه (1) برای احیا باشد، تصدیق حرف آنها را کردید و تا آخر محکوم شدید، و سایر اعتاب مطهره را هم محکوم کردید؛ و این امر ممکن است منعکس شود در ممالک اسلامی؛ هذا کُلّه؛ مَعَ اینکه اساس مذهب در این بلاد در خطر کفر است و عاملین آن از طرف مقامات مُعْظَمه تجلیل و تطهیر می‌شوند و امور فجیعه یا به سکوت و یا به تأیید می‌گذرد، و خواهید ملاحظه فرمود که اگر - خدای نخواسته - خداوند مهلت دهد، پس از چندی چه خواهد شد و چه خواهند کرد. «و الی الله المُشْتَکی‌ و عَلیه المُعَوَّل». والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
منزل اینجانب را در قم عده کثیری کماندو محاصره کرده و نگذاشتند روضه بخوانند، ولی حَصر بعد از ظهر برداشته شد و علی المحکی جمعیت کثیری عصر رفته‌اند آنجا. اخوی اینجانب را هم از قم به تهران برده‌اند و آنجا آزاد کردند. مدرسه فیضیه را مدتی است قبضه کرده و پس از اصلاحاتی که مهمش عکسهایی و شعارهایی بوده [که‌] با التزاماتی رد کرده‌اند در صورت، و تحت مراقبت کامل است معناً؛ ولی در عین حال یک شب شعارهایی در جمیع دیوارها نوشته شده است و مجرمین درست به دست نیامده‌اند، و بعضیها را گرفته‌اند. وضع قم فجیع است و این نحو مدرسه داری افجع. (2) اینها مسموعات است. والسلام.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>