برسانم؛ ان شاء الله هر وقت پیدا شد می‌فرستم. و باز به ایشان پیغام دهید که اگربرای آن شخص محترم (1) خدای نخواسته حادثه‌ای پیداشد، آقازاده محترمشان خوب است انجام دهند و در صورتی که لازم است وکالت برای ایشان بفرستم، مرقوم دارید. والسلام علیک. از شما امید دعا دارم، چنانچه به شما و محترمه مکرمه دعا می‌کنم.
- پدرت