دستگاه، سرسپرده و پیوسته‌اند، مشتی آلوده به شهوات ننگین بیش نیستند و ملت نجیب ایران از آنها بیزار است چنانچه اولیای خداوند از آنها بیزارند.
شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید: وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مُسْلم است؛ وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است؛ وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین. شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را؛ تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می‌خواهد؛ تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیل شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید، و پرده‌های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده‌اند برطرف کنید. ان شاء الله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد.
در خاتمه باید از کوششهای شما جوانان و جوانهایی که در سایر کشورها، دور از میهن، به اسلام و ممالک اسلامی خدمت می‌کنند تقدیر و تشکر کنم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
نامه شما در جوف یکی از جزوات، به نظر من نرسیده بود، تازه آن را یکی از آقایان به من تسلیم کرد.