اجازه‌نامه
زمان: 14 مرداد 1349 / 2 جمادی الثانی 1390
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: سید شاه محمدحسین مصباح
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، بر عموم مؤمنین مناطق نواحی «میدان» از «سنگلاخ» و «کهنه خمار» و «زیمنی» و «دوگان» و «دولی» مخفی نباشد که جناب مستطاب عماد الاعلام و مروّج الاحکام آقای حاج سید شاه محمد حسین مصباح - ایّده الله تعالی‌ - وکیل اینجانب هستند در امور شرعیه و حسبیه که منوط است به اذن فقیه جامع الشرایط، با مراعات احتیاط و بعد از تشخیص حکم و موضوع؛ و در جمع آوری سهم مبارک امام - علیه السلام - که ثلث آن را در موارد مقرره شرعیه صرف کنند و دو ثلث دیگر را نزد حقیر ایصال نمایند و قبض رسید گرفته به صاحبان وجوه رد کنند؛ و نیز وکیلند در اخذ سهم مبارک سادات عظام و صرف آن در سادات فقیر و عفیف؛ و در اخذ سایر وجوه شرعیه از زَکَوات و رد مظالم و غیرها و صرف آنها در مصارف مقرره.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بملازمة التقوی و سلوک سبیل الاحتیاط؛ و ارجو منه الدعاء والنصیحة»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
2 ج 2 1390
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>