نامه
زمان: 8 شهریور 1349 / 27 جمادی الثانی 1390
مکان: نجف
موضوع: ضرورت خودداری از اختلافات
مخاطب: مؤمنین قریه «قول خویش»
بسمه تعالی
خدمت آقایان مؤمنین و مو سفیدان و صاحب رسوخان (1) قریه «قول خویش» - ایّدهم الله تعالی
مرقوم آقایان واصل شد و از مضمونش مطلع شدم. اینجانب از اوضاع افغانستان بیخبر بودم، و پس از فوت مرحوم آیت الله حکیم -قدس سره- به معرفی بعضی موثقین از جمعی از طلاب افغانستان و به وسیله این آقایان، در مناطقی وکالت صادر شده است؛ و چون به حَسَب بعض نوشته‌ها که می‌رسد، هر منطقه باید وکیل علی‌ حده داشته باشد و اگر در یک منطقه دو نفر باشد موجب اختلاف می‌شود، تکلیف نیست که در منطقه‌ای که شخصی تعیین شده، باز وکالت به دیگری بدهم. و اگر قبلاً چنین امری شده، از بی‌اطلاعی بوده است. مناطقی که مرقوم شده است به جناب آقای مصباح (2) داده شود قبلاً به بعض اشخاص داده‌ام و صلاح نیست تکرار شود. خوب است آقایان ریش سفیدان محل و محترمین منطقه رفع اختلاف را بنمایند. و از نوشته آقایان استفاده می‌شود که خود جناب آقای مصباح هم متوجه بوده‌اند که تکرار صلاح نیست. امید است خداوند تعالی به همه توفیق عنایت فرماید، و آقایان دوستانه مشغول به عمل به وظیفه باشند. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی