اجازه‌نامه
زمان: 14 شهریور 1349 / 3 رجب 1390
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور شرعیه
مخاطب: واعظ اصفهانی، سید علی اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب عماد الاعلام آقای آقا سید علی اکبر واعظ. اصفهانی - ایّده الله تعالی - مجازند در امور شرعیه که منوط است به اذن فقیه، با مراعاة الاحتیاط؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین، و ایصال سهم سادات عظام را به محل مقرر شرعی، و ایصال ثلث از سهم مبارک امام - علیه السلام - به موارد مقرره از آن جمله شئون خودشان به نحو اقتصاد، و ایصال دو ثلث را به اینجانب برای صرف در حوزه‌های مهمه علمیه.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بالتقوی والاحتیاط؛ و ارجو منه الدعاء والنصیحة»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
تاریخ 3 شهر رجب المرجب 1390
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>