نامه
زمان: 20 آبان 1349 / 11 رمضان 1390
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: نجفی، محمداسماعیل
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب عماد الاعلام و مروّج الاحکام آقای آقا شیخ محمداسماعیل نجفی - دامت افاضاته - وکیل اینجانب می‌باشند در امور حسبیه و شرعیه با مراعات احتیاط و در سهم مبارک امام - علیه السلام - که اخذ نموده از مؤمنین و نصف آن را در محالّ مقرره صرف نمایند و نصف دیگر را نزد حقیر ایصال نمایند برای حفظ حوزه‌های علمیه و قبض وصول دریافت نموده به صاحبان وجوه رد نمایند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بالتقوی و الاحتیاط؛ و ارجو منه ان لاینسانی من الدعاء و النصیحة»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
تاریخ 11 شهر صیام 1390
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>