نامه
زمان: 2 بهمن 1349 / 24 ذی القعده 1390
مکان: نجف
موضوع: تذکر درباره مسائل مختلف
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
احمد عزیزم
ان شاء الله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. بعضی مطالب که قبلاً نوشته‌ام جواب نداده اید:
1- راجع به تحقیق از خانواده آقای کلانتر (1). نوشتم تحقیق کنید در تهران است ماهی سیصد تومان به آنها برسانید، به هر وسیله می‌دانید. 2- از کتابخانه چیزی ننوشته اید. نمی‌دانم به چه حال است. هرچه زودتر تحویل اهل علم دهید و اینجانب را مطلع کنید.
3- از قرار مذکور شما برای گرفتن پول از آقای لواسانی (2) خودتان تهران می‌روید. این مطلب موجب نگرانی من است، ترک کنید. 4- راجع به گذرنامه‌های دخترها اقدام رسمی کنید لکن تشبث به اشخاص نباشد. 5- راجع به مشاوری که کراراً نوشته اید، صلاح نمی‌دانم و مَفْسَده‌اش بیشتر از صلاح است لکن شما صحبتی نکنید و به سکوت بگذرانید. 6- شما به غیر از بحث و درس اشتغال به چیزی نداشته باشید و هرچه بیشتر مباحثات و درس را تعقیب کنید و سطوح را هرچه زودتر پایان دهید. 7- در فرستادن کاغذ خودتان و همشیره‌ها مضایقه نکنید و زود به زود بفرستید. 8- به همشیره‌ها و خانواده محترم سلام برسانید. والسلام علیکم.
- پدرت