نامه
زمان: 3 بهمن 1349 / 25 ذی القعده 1390
مکان: نجف
موضوع: اعلام وصول نامه
مخاطب: طباطبایی، سید مهدی
بسمه تعالی
25 قع 90
خدمت جناب مستطاب ثقة الاسلام آقای حاج سید مهدی طباطبایی - دامت افاضاته
معروض می‌دارد، مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی