اجازه‌نامه
زمان: 29 اردیبهشت 1350 / 23 ربیع الاول 1391
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: صادقی تهرانی، محمد
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد للَّه رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب عمادالعلماء الاعلام حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد صادقی تهرانی - دامت افاضاته - مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که منوط است به اذن حاکم شرع «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف نصف آن را در موارد مقرره از آن جمله شئون خودشان به نحو اقتصاد، و ایصال نصف را برای صرف در حوزه‌های علمیه مهمه.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بالتقوی و السداد؛ و ارجو منه الدعاء و النصیحة».
تاریخ 23 شهر ربیع الاول 1391
روح الله الموسوی الخمینی