نامه
زمان: 31 اردیبهشت 1350 / 25 ربیع الاول 1391
مکان: نجف
موضوع: ابراز خوشوقتی از ترویج شرع مطهر
مخاطب: ابراهیمی
بسمه تعالی
25 شهر ربیع الاول 91
خدمت جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای ابراهیمی - دامت افاضاته
مرقوم شریف واصل، توفیق و سعادت جنابعالی را خواستار است. از اینکه موفق به انجام وظایف دینیه و ترویج شرع مطهر هستید مسرور هستم. از جنابعالی امید دعای خیر برای حُسن عاقبت دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی