فرض کنید که ماها قابل نبودیم که در جوار حضرت امیر - سلام الله علیه - باشیم، خداوند ان شاء الله انتخاب کند از ... آنها قابلند که در جوار حضرت امیر - سلام الله علیه - باشند و می‌توانند که حمایت از اسلام بکنند و از مکتب شیعه بکنند. در هر صورت من گوارا نیست برایم، هر چه فکر کردم گوارا بشود برایم اینجا، در صورتی که دوستان هم دارند می‌روند، در صورتی که برادران دینی ما را اینطور دارند می‌فرستند، در صورتی که - اینطوری که به من گفتند، اینطوری که به من گفتند - در مدتها پیش که یهودیها را بنا بود از بغداد بیرون کنند، شش ماه مهلت دادند و یک جلسه‌ای درست کردند، هیأتی درست کردند که اموال اینها را به طور عادلانه بخرند و به آنها بدهند و بروند و با شما آقایان و با ملت شیعه در اینجا - ایرانی‌ها - اینطور رفتار کردند و من ناگوار است برایم که در یک همچو مملکتی که با ... اینطور رفتار می‌کنند، با مجاورین قبور ائمه - علیهم السلام - اینطور عمل می‌کنند، من دیگر برایم گوارا نیست ماندن اینجا. بنابراین من فردا تذکره‌ها را می‌فرستم و از آنها تقاضا می‌کنم به اینکه اجازه بدهند ما برویم به لبنان بلکه در آنجا ان شاء الله همان طوری که شهیدیْن - علیهماالرحمه - فائز شدند به شهادت بلکه - ان شاء الله خداوند [گریه شدید حضار به مدت طولانی‌] ....
تحمل ناگواریها و خدمت به اسلام
شما آقایان هم در هر جا که باشید البته ... عند الله ... با قوّت قلب در هر جا هستیم و هستید مهیا باشید برای اینکه هر ناگواری که بر شما وارد می‌شود از ناحیه اشخاصی که هستند - چه در ایران چه در اینجا - تحمل کنید و برای اسلام خدمت کنید و خیال نکنید به اینکه اینطور مطالب به ضرر شماست؛ نخیر به نفع شماست؛ هم عند الله تعالی و هم انعکاسش در عالم که با ما در ایران آن جور رفتار می‌کنند، در عراق آن جور رفتار می‌کنند و وضع یک دسته شیعه در عراق آنطور است و در ایران آنطور است. الآن در وقت سرمای زمستانْ این مردم، این تجار، این کسبه، این بیچاره‌ها که حالشان از شما بدتر است و من برای آنها بسیار متأسفم، اینها با زن و بچه و با اینها بروند و در سر حد هم گرفتار اشخاصی بشوند که از اینها بدتر بکنند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>