نامه
زمان: 4 دی 1350 / 6 ذی القعده 1391
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، اعلام سلامتی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
6 قع 91
احمد عزیزم
ان شاء الله تعالی سالم باشید. ممکن است برای شماها اخبار مختلفه ایجاد نگرانی کند لکن بحمد الله تعالی تاکنون برای ماها نگرانی نیست. از خداوند تعالی اصلاح امور را خواستارم. والسلام.
پدرت