نامه
زمان: 13 دی 1350 / 15 ذی القعده 1391
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، اعلام سلامتی
مخاطب: مصطفوی، فریده
بسمه تعالی
فریده جانم (1)
ماها سالم هستیم و عجالتاً هیچ نگرانی نداریم از جهت خودمان.
ان شاء الله تعالی شماها هم سلامت باشید. خدمت آقای اعرابی (2) و فرشته (3) عزیزه‌ام سلام برسانید. والسلام.
پدرت