نامه
زمان: 15 دی 1350 / 17 ذی القعده 1391
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، اعلام سلامتی
مخاطب: مصطفوی، صدیقه
بسمه تعالی
17 ذی القعده 91
صدیقه عزیزه‌ام (1)
نامه پر محبت شما واصل و موجب مسرت گردید. خداوند تعالی شماها را خوش و خرّم و عزیز و محترم نماید. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم لکن روحاً افسرده. امید است خداوند تعالی فرج عنایت فرماید. خدمت آقای اشراقی (2) سلام برسانید. نور چشمان را دعا می‌کنم. والسلام.
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>