نامه
زمان: 13 فروردین 1351 / 17 صفر 1392
مکان: نجف
موضوع: تکذیب ارسال حواله
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
ان شاء الله تعالی موفق و مؤید باشید. چند روز پیش نوشتم به آقای آقا رضا (1) بگوییدمن حواله به شما نداده‌ام؛ اگر کسی حواله آورده مرقوم دارید کیست و چقدر است. خود شما هم مواظب باشید شبیه زمان سابق که جعل مهر و امضای مرجع وقت شد، تکرار نشود (2). امر مهم است و شما به من جواب بدهید؛ پشت گوش - مثل همه امور - نیندازید. از سلامت خود و خانواده و حسن (3) مرقوم دارید. به دخترها (4) و خانم خودتان (5) سلام برسانید. والسلام علیکم.