نامه
زمان: 10 اردیبهشت 1351 / 16 ربیع الاول 1392
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، سفارش به ادامه تحصیل و تهذیب
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
16 ع 1 92
پسر عزیزم
ان شاء الله تعالی سلامت باشید و خوش و خرم، و اشتغال به تحصیل و تهذیب اخلاق داشته باشید. از درس خودت و معلم و استاد و مربی بنویسید. از عمّ محترم (1) غفلت نکنید، نگذارید تنها بمانند. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم. امید است شماها هم سلامت و خوش باشید. والسلام.
پدرت